เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

       สุปรีมโมลาสมุ่งมั่นจัดหากากน้ำตาลคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมที่ดีที่สุดในภาคอีสาน, ใส่ใจถึงความต้องการของลูกค้า และ การบริการที่ดีเยี่ยม

ประวัติความเป็นมา

        สุปรีมโมลาสได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2525 เริ่มต้นจากธุรกิจการค้าส่งข้าว และ น้ำตาล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราจึงขยายสินค้ามาทำธุรกิจทางด้าน กากน้ำตาล ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ, สนับสนุนให้เกษตรกรทำปุ๋ยชีวภาพได้เอง และ มีสารอาหารครบถ้วน ไม่ว่าจะนำไปทำปุ๋ยชีวภาพ,ทำอาหารสัตว์, หมักแอลกอฮอล รวมไปถึงการผลิตเอทานอล อีกด้วย

ปัจจุบัน

        สุปรีมโมลาสยังคงมีการรักษาสินค้าให้สดใหม่อยู่เสมอและตรวจสอบจากโรงงานทุกครั้งก่อนส่งตรงถึงมือลูกค้า. ทางเราได้มีการทำความสะอาดถังบรรจุกากน้ำตาลทุกๆ 6 เดือนเพื่อความสะอาด และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค