สินค้าของเรา

1) ธุรกิจกากน้ำตาล (Molasses)

        เราได้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดคงความสดใหม่ สะอาด และ มีกลิ่นหอม. กากน้ำตาลของเราแบ่งการจำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

* ประเภทที่ 1 คือ แบบบัลค์ (BULK) บรรจุแบบ 15 ตัน หรือ 32 ตัน พร้อมส่งตรงถึงลูกค้า

* ประเภทที่ 2 คือ แบบแกลลอน (Gallon) บรรจุแบบ 15 กิโลกรัม (พร้อมแกลลอน)