คำนิยาม

กากน้ำตาล คือ อะไร

        กากน้ำตาล (molasses) เป็นของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้นสีน้ำตาลดำ ซึ่งที่เป็นผลพลอยที่เกิดจากการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย. วิธีการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อยนั้น เริ่มจากการนำอ้อยเข้าหีบจะได้น้ำอ้อย กรองเอากากออกจากน้ำอ้อยแล้วเคี่ยวน้ำอ้อยจนได้ผลึกของน้ำตาลทรายตกตะกอนออก มา แล้วแยกผลึกน้ำตาลทรายด้วยหม้อปั่น.

        กากน้ำตาลถือว่าเป็นผลผลิตที่มีค่ามากที่สุด เป็นส่วนของของเหลว ที่เหลือหลังจากการแยกเอาผลึกของน้ำตาลออกแล้วมีลักษณะ เหนียวข้น สีน้ำตาลดำเข้ม องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลซูโครส จะมีกากน้ำตาลเป็นผลพลอยเกิดขึ้น 4 ถึง 6 % ของปริมาณอ้อยที่ใช้ในการผลิตโดยตรง

ประโยชน์จากกากน้ำตาล

       ประโยชน์ ที่ได้รับมีมากมาย ในกากน้ำตาลประกอบด้วย น้ำตาลประมาณอยู่ 50- 60 % และแร่ธาตุต่างๆ ประโยชน์ที่เห็นโดยตรง เช่น เป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากกากน้ำตาล ประกอบด้วยน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ พลังงานที่เหมาะสม ในกากน้ำตาลมีแร่ธาตุเช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมาก นอกจากนี้กากน้ำตาลยังใช้ในอุตสาหกรรมหมักหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมหมักแอลกอฮอล์ เอทานอล กรด มะนาว กรดน้ำส้ม กรดแล็กติก ผงชูรส ยีสต์ขนมปังและอีกหลายอย่าง.